Jeugd


  Algemeen Beleid Ratinglijst

  Download het Jeugdbeleidsplan van Sc Santpoort. 

  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En het gaat goed met het jeugdschaak bij SC Santpoort.

  Het beleid van SC Santpoort om bijzonder veel aandacht te besteden aan het jeugdschaak heeft zijn vruchten afgeworpen. Met meer dan 50 leden is de jeugdafdeling inmiddels zelfs fors groter dan de afdeling volwassenen. In de afgelopen jaren is het aantal jeugdleden sterk toegenomen. De leeftijd varieert in het algemeen van ±6 jaar tot ±14 jaar. De opleiding en begeleiding van alle jeugd krijgt hoge prioriteit binnen onze club. Sportieve successen blijven niet uit en de meeste jeugdschakers blijven dan ook jarenlang met veel plezier bij SC Santpoort spelen. Op natuurlijke wijze stromen ze uiteindelijk door naar de senioren. Een aantal jeugdpelers bij SC Santpoort behoort momenteel zelfs tot de landelijke top in hun leeftijdscategorie. Anderen beleven het schaakspel meer als recreatie. Beide is mogelijk en moet ook mogelijk zijn in onze opvatting.

  Schaaklessen zijn leuk en belangrijk. SC Santpoort verzorgt lessen aan jeugdspelers op alle niveau's volgens de 'stappenmethode' van Brunia en Van Wijgerden. Deze methode is ontwikkeld om iedereen die redelijk tot goed wil leren schaken gericht schaakles te geven. De stappenmethode sluit aan bij het leervermogen van (jonge) kinderen en de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.

  Onze jeugdopleiding kent momenteel zes groepen, waarin les wordt gegeven op het niveau van Stap 1 (beginners) tot en met Stap 6 (gevorderden). Over de eerste twee tot drie Stappen doen de kinderen in het algemeen steeds een jaar. Vanaf Stap 4 wordt de stof fors moeilijker en omvangrijker en slechts een klein deel van de leerlingen rond de stof in één jaar af. Iedere Stap wordt afgesloten met een heus examen, afgenomen door de KNSB, met een officieel diploma, dat uitgereikt wordt bij de seizoensafsluiting. Alle lessen worden verzorgd door een tweetal gemotiveerde en gekwalificeerde senioren. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat we een heuse Internationaal Schaakmeester konden betrekken bij het verder ontwikkelen van onze jeugdopleiding. Naast adviezen, het opleiden van alle docenten en het neerzetten van de opleidingsstructuur zal hij ook een aantal lessen verzorgen in de Stap 6 groep. Wij gaan ervan uit dat we hiermee de kwaliteit van onze opleiding nog verder opgevoerd hebben.

  Naast de lessen wordt er uiteraard in de opleiding ook aandacht besteed aan het spelen van partijen. In iedere groep vindt een onderlinge competitie plaats. Bovendien wordt jaarlijks door de club een programma samengesteld van externe toernooien, waar een groot aantal jeugdleden aan deelnemen. De club neemt de organisatie van het vervoer en de begeleiding tijdens deze toernooien voor zijn rekening. Uiteraard is de inzet van ouders hierbij ook onontbeerlijk. 

  Daarnaast worden via het clubblad en op de website een aantal leuke en leerzame toernooien aangegeven waar jeugdleden op eigen initiatief aan kunnen deelnemen. 

  Uit de groep gevorderde jeugdspelers wordt door de jeugdcommissie jaarlijks een team samengesteld dat uitkomt in de senioren bondscompetitie. Ook worden er in diverse leeftijdsgroepen viertallen samengesteld die namens de club aan de Noord-Hollandse kampioenschappen deelnemen. In de afgelopen jaren zijn diverse teams zelfs doorgedrongen tot de Nederlandse kampioenschappen.

  Kortom, bij onze jeugd gaat prestatie en recreatie hand in hand en alle kinderen die (beter) willen leren schaken krijgen daartoe volop mogelijkheden. Daarbij spreekt het vanzelf dat het sociale aspect en de gezelligheid niet uit het oog worden verloren.